پکیج های تبلیغات

تبلیغات برنزی گوگل

۳۲۹,۰۰۰ تومان

 • مناسب شروع کنندگان مشاغل
 • کلید واژه نامحدود
 • مشاوره SEO رایگان
 • مدیریت زمان-مکان-بودجه
 • بدون تخفیف
 • یک هفته افزایش رنکینگ رایگان سندآپ

تبلیغات نقره ای گوگل

۹۰۰,۰۰۰ تومان

 • مناسب وبمستران و طرحهای روبه رشد
 • کلید واژه نامحدود
 • مشاوره SEO رایگان
 • مدیریت زمان-مکان-بودجه
 • 5 % تخفیف و آنالیزگر گوگل کی پلن
 • 1 ماه افزایش رنکینگ رایگان سندآپ

تبلیغات طلایی گوگل

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

 • مناسب کارآفرینان وطرحهای زود بازده
 • کلید واژه نامحدود
 • مشاوره SEO رایگان
 • مدیریت زمان-مکان-بودجه
 • 10 % تخفیف و آنالیزگر گوگل کی پلن
 • 2 ماه افزایش رنکینگ رایگان سندآپ

تبلیغات الماسی گوگل

۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

 • مناسب شرکتهایی بزرگ پر رقیب
 • کلید واژه نامحدود
 • مشاوره SEO رایگان
 • مدیریت زمان-مکان-بودجه
 • 15 % تخفیف و آنالیزگر گوگل کی پلن
 • 3 ماه افزایش رنکینگ رایگان سندآپ